Lesindeling ruiters en amazones:
Er worden op maandag en dinsdag dressuur lessen gegeven door Klaske Jonkman, Leslie Agricola en Kenna Bakker.
Kun je een keer niet op les komen, laat dit dan weten aan je lesgever in de groepsapp of door even te bellen. Telefoonnummers staan vermeld bij instructie.

Voor verdere vragen omtrent de lessen, neem contact op met het bestuur via secretariaat@psvdeoorsprong.nl of 0652004080.

Pony’s maandag

Update juni 2022

Instructrice:
Leslie Agricola
06-12990283
 
17:45- 18:30 uur 18:30- 19:15 uur
Rianne Breimer Linda Ligthart
Hiske Jellesma Anne Greta Atsma
Marlies Wijnia Isa Leenstra
Jeske Knot Fenna van Veen
   
   
   

Paarden maandag

Update november 2021

Instructrice:
Leslie Agricola
0612990283
 

Instructrice:
Klaske Jonkman
0652110978

   
19:30-20:15 uur 20:15-21:00 uur 18:30- 19:15 uur 19:15 – 20:00 uur 20:00 – 20:45 uur
Jildou Hofstee Lenie van der Heide Elise Lemmers Iris Seefat Froukje van der Schaaf
Dyan Rijpkema Anita de Hoop Houkje de Lange Annemiek Posthumus Gerbrig Faber
Hieke Osinga Berber Konning Renske Atsma Joke Woudstra Hinke Fiona Cnossen
Grainne Poepjes Froukje de Vries Ingeborg Sijperda Anneke Rypkema Brechtsje Gras
Lisanna de Haan Evelien Feddes   Marit Kroon  
  Klaske op de Hoek      

Paarden Dinsdag

Update november 2021

Instructrice:
Setske de Jong
0612990283
  Instructrice:
Kenna Bakker
0651427899
   
09:30-10:15 uur 10:15-11:00 uur 18:15- 19:00 uur 19:00- 19:45 uur 19:45-20:30 uur
Petra Altenburg Selma Hoogland Tryntsje van der Laan Harm de Ruiter Aalwina Melchers
Edith Galama Wyp de Boer Lieneke Yntema Leslie Agricola Renate van der Werf
Helga Bax Feikje Rijpkema Neeltje Jager Hennie Stegenga Iety Sijbesma
Emmie Boonstra   Jenna Boes Agatha Koopmans Esther Sijbesma

Pony’s Vrijdag

Update juni 2022

Instructrice:
Leslie Agricola
06-12990283
     

16:00-16:45 uur

Onder het zadel

16:45 – 17:30 uur

Onder het zadel

17:30 – 18:15 uur 

Onder het zadel

18:15-19:00

Mennen

Jildou Hoekman Marrit de Jong Lysanne Melchers Marije Bijlsma
Jildau Booi Femke de Jong Ylsa Sijbrandij Koen Meijer
Martine Atsma Lenna Schrotenboer Jodie Muurling Jelte Hoekstra
Lian Steneker Jolien Schrotenboer   Ingeborg Sijperda