Lesindeling ruiters en amazones:
Er worden op maandag en dinsdag dressuur lessen gegeven door Klaske Jonkman, Leslie Agricola en Kenna Bakker.
Kun je een keer niet op les komen, laat dit dan weten aan je lesgever in de groepsapp of door even te bellen. Telefoonnummers staan vermeld bij instructie.

Voor verdere vragen omtrent de lessen, neem contact op met het bestuur via secretariaat@psvdeoorsprong.nl of 0652004080.

Pony’s maandag

Update februari 2023

Instructrice:
Leslie Agricola
06-12990283
 
18:00 – 18:45 18:45 – 19:30 uur
Rianne Breimer Linda Ligthart
Hiske Jellesma Anne Greta Atsma
Marlies Wijnia Isa Leenstra
Tess Haven Fenna van Veen
Lieke Alting Lian Steneker
   
   

Paarden maandag

Update februari 2023

Instructrice:
Leslie Agricola
0612990283
 

Instructrice:
Klaske Jonkman
0652110978

   
19:30-20:15 uur 20:15-21:00 uur 18:30- 19:15 uur 19:15 – 20:00 uur 20:00 – 20:45 uur
Sigrid Laurens Lenie van der Heide Jildou Hofstee Iris Seefat Froukje van der Schaaf
Dyan Rijpkema Amarens de Vries Wyp de Boer Annemiek Posthumus Gerbrig Faber
Hieke Osinga Berber Konning Renske Atsma Joke Woudstra Hinke Fiona Cnossen
Lisanne de Haan Klaske op de Hoek Ingeborg Sijperda Anneke Rypkema Marije Potijk
  Evelien Feddes   Maya van der Weide  
         

Paarden Dinsdag

Update februari 2023

Instructrice:
Setske de Jong
0612990283
Instructrice:
Kenna Bakker
0651427899
   
       
09:30-10:15 uur 18:15- 19:00 uur 19:00- 19:45 uur 19:45-20:30 uur
Selma Hoogland Leslie Agricola Harm de Ruiter Aalwina Melchers
Edith Galama Fieke van der Meer Rianna Sijtsma Renate van der Werf
Helga Bax Neeltje Jager Hennie Stegenga Iety Sijbesma
Feikje Rijpkema Jenna Boes Suzette de Ruiter  
Boukje Smeding      

Pony’s Vrijdag

Update februari 2023

Instructrice:
Leslie Agricola
06-12990283
   

16:45-17:30 uur

Onder het zadel

17:30 – 18:15 uur

Onder het zadel

18:15  – 19:00 uur 

Onder het zadel

Fenne van Ommen Marrit de Jong Lenna Schrotenboer
Ylsa Sijbrandij Jennifer Bijlsma Jildou Hoekman
Jelmer de Vries Jodie Muurling Jildau Booi
Lysanne Melchers Ilse van Stralen Douwina Wester
    Jolien Schrotenboer
    Martine Atsma