Lesindeling Menners
De menlessen worden gegeven op donderdagavond en vrijdagmorgen. Mocht het niet lukken om te komen, laat dit dan weten aan je instructeur

Dinsdagavond tandemlessen

19:45- 20:45 uur
Jannie Dijkstra
Jappie Hooisma
Albert Albersen
Pieter Douma
Jurjan Reijenga

 

Donderdagavond

Update november 2021

17:30-18:30 uur 18:30 – 19:30 uur 19:30 – 20:30 uur 20:30 – 21:30 uur 21:30 – 22:30 uur
Age Kelderhuis
Thea Reijenga
Marije Bijlsma
Annemiek Mandemaker
Sanne Douma
Renze Douma
Meine Woudstra
Gea Woudstra
Paul Andreoli
Martsen Metselaar
Bauke Strampel
Jose Pool
Leslie Agricola
Elske Akkerman
Andre Haverkamp
Nienke Feenstra
Anita Kosse
Agatha Koopmans
Jelle van der Kooi
Mechteld van der Kooi
Riekele Heida
Rinskje de Jong
Doede de Jong
Adri de Jong
Jannie Dijkstra
Jelske Hekstra
Hillie Beekman
Dianne Fraters
Hans Potijk
Piet Visser
Petrus Lenus
Joke Wester
Ingeborg Sijperda
Wyp de Boer
Andre Hofkamp
Germ Hettinga
Lammert Jager
Ypke Jager
Jan Altenburg
Petra Altenburg
Riemkje Odinga
Jurjen Breimer
Hindrik Akkerman
Andre Andringa
Cor Rypkema
Heidi Rypkema
Mirjam Altenburg
Jurjan Reijenga
Harry Tubben
Fia van der Stoep

 

Vrijdagmorgen ’t losse polske

Update november 2021

10:00 – 11:00 uur
Jelske Hekstra
Jannie Dijkstra
Sjoerd Zonderland
Johan Hogeling
Leeuwke Poepjes
Gerrit de Jong
Harm Stegenga
Hennie Stegenga